DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Cemal TALUĞ

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Rahime Petek ATAMAN

Dr. Mustafa EVREN

Erdem AK

Berivan ALKAŞ BAŞDOĞAN

Sekretarya

Arş. Gör. Elif Gülşen KARABACAK

Buse YEGİN