Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Rahime Petek ATAMAN

Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU