Sevinç YÜCECAN

Sevinç YÜCECAN

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümünden 1967 yılında Diyetetik lisans diploması aldı ve aynı yıl Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümüne asistan olarak atandı. 1969 yılında meslek mensuplarının dayanışma örgütü olan Türkiye Diyetisyenler Derneği’ nin kurulmasında görev aldı.  1973’ de Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktor, 1979 da doçent, 1988’ de profesör oldu. Profesör olduğu gün mezun olduğu ve 1968 yılından beri akademik çalışmalarını yürüttüğü Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Başkan ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokuluna Müdür olarak atandı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programının Yürütücüsü oldu. Prof.Dr. Sevinç Yücecan;1981-88 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1988-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksekokul Kurul ve Eğitim Komisyonu üyeliği, 1991-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Eğitim Komisyonu üyeliği, 1994-2003 yılları arasında H.Ü.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve 1994-2006 yılları arasında Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2004- 2005 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Strateji ve Planlama Grubu (SPUG) Üyesi olarak çalıştı.  2005 yılında NUTRİGENETİK ve GENAR Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği’ ni yürüttü ve Avrupa Komisyonu’nun desteği ile 25 ülkenin katıldığı, Alman ve İngiliz Halk Sağlığı Genomiği Merkezleri’nin önderliğinde "Public Health Genomics-PHGEN" projesi çalışma grubu içinde yer aldı. Prof. Dr. Sevinç Yücecan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde çalışmalarına devam ederken Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni kurmak üzere görevlendirildi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kurucu Başkanı olarak göreve başladı. Bu görevinden 2019 yılında istifa eden Sn. Yücecan 2020 yılında Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde çalışmaya başladı. Sn. Yücecan’ın iki kitabı, bir çeviri editörlüğünü yaptığı kitabı, dört kitapta da bölüm yazarlığı ve 200’ ü aşkın ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.