Recep KÜLCÜ

Recep KÜLCÜ

Prof. Dr. Recep Külcü, 1977 yılında Çankırı’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Ziraat Mühendisliği-Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında 1999 yılında lisans, 2002 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış; 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır. Hâlen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Recep Külcü Ziraat Mühendisliği alanının yanında felsefe alanında; 2013 yılında lisans, 2015 yılında yüksek lisans ve 2020 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Akademik çalışmalarında felsefe ve doğa bilimlerini birleştirerek disiplinlerarası bir içerik sunmaktadır. Uzmanlık alanları Ziraat mühendisliği alanında; doğa dostu tarım teknolojileri, kompost/biyogaz teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları, Felsefe alanında; bilim tarihi, çevre etiği ve tarım etiğidir.