Nesrin ÇOBANOĞLU

Nesrin ÇOBANOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. “Kamu yönetimi uzmanı” ve “Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik” alanlarında PhD (doktor) unvanlarını almış, 2005 yılında doçent olmuştur. Başkent Üniversitesi’nde Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik ABD’nın kurucusudur. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ABD kurucusu ve ABD başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (Siyasal Bilgiler Fakültesinde) doktora dersleri vermektedir. Böylece, bilimsel kariyerini iki alanda da sürdürmektedir. Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür’lüğü yapmıştır. Çok sayıda ulusal, uluslararası yayınları ve 12 tane özgün kitabı vardır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kurumun Etik kurullarında görev üstlenmiştir. UN, WHO, UNESCO ve EU( toplantılarında Türkiye’yi temsilen davet edilmiştir. Avrupa Birliği Sciences & Ethics Komisyonu üyeliği yapmıştır.   SB kompozit doku nakli bilim kurulu üyesidir. 2010 yılında  Türkiye Toplumsal Etik Davranış ödülü ve 2017 yılında Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Etik Ödülünü almıştır.

Türk Tabipler Birliği’nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (Genel Sekreter) yapmıştır. Türk Tabipler Birliği, Biopolitics International Organisation (BIOS), BPW (Business and Professional Woman), Sosyoloji Derneği, Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu, Biyoetik Derneği, International Association for Education in Ethics (IAEE), Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ve başka bir çok mesleki ve toplumsal derneğin üyesidir.