Levent ŞAYLAN

Levent ŞAYLAN

Levent ŞAYLAN İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesidir ve Tarımsal Meteoroloji konularında 30 yıldır araştırmalar yapmaktadır. İklim değişikliğinin tarıma, tarımın iklim değişikliğine etkileri; meteorolojik kaynaklı doğal afetler (kuraklık, dolu, don vb.) ve tarımsal etkileri; bitki-iklim modelleriyle gelecekteki verim tahmini; tarım, orman ve su kaynaklarının sera gazı bütçelerinin belirlenmesi; uygulamalı mikrometeoroloji, hidrometeoroloji, buharlaşma ve meteorolojik ölçüm sistemleri, araştırma ilgi alanlarıdır. Tarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümünde, 1986 ve 1989  yıllarında aldıktan sonra, Meteoroloji alanında (tarımsal meteoroloji) doktorasını Avusturya Viyana’da Natural Resources and Life Sciences Üniversitesi Meteoroloji ve Fizik Bölümünde, Tarımsal Meteoroloji alanında 1993 yılında tamamlamıştır. 1994 yılından beri, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendiliği Bölümünde tarımsal meteoroloji alanında çalışmalarına devam etmektedir. Bilhassa arazi ölçümlerine dayanan uygulamalı araştırma çalışmaları yapmaktadır. Hem tarım hem meteoroloji bilgilerine sahip olması, tarım ile atmosferik olaylar arasındaki ilişkileri daha iyi analiz etmesine olanak sağlamaktadır. Avusturya, Almanya, Hollanda ve Japonya’da tarımsal meteoroloji alanında araştırmalar yapmıştır. Üç Avrupa Topluluğu COST projesinde ve bir Horizon 2020 projesinde görev almıştır. COST projeleri kapsamında Avusturya, İtalya ve Bulgaristan’da üniversite ve araştırma kurumlarında bulunmuştur. Halen bir COST projesinde görev almaktadır. Muhtelif yıllarda Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan yardımcılığı, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcılığı görevlerini yapmıştır. İTÜ İklim Değişikliği UYGAR Merkezi yönetim Kurulu üyesidir. SCI’da yer alan iki bilimsel derginin editörler grubundan yer almaktadır. Ulusal ve uluslarası toplam 21 proje tamamlamıştır. Halen devam eden iki projesi bulunmaktadır. Günümüze kadar ulusal ve uluslararası 200’ün üzerinde yayın (makale ve bildiri) yapmıştır.