İlkay DELLAL

İlkay DELLAL

Prof.Dr. İlkay Dellal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde, lisans, yüksek lisans, ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası ziyaretçi araştırmacı olarak 2003-2004 yıllarında ABD’de Texas A&M Üniversitesi’nde iklim değişikli ve tarım ilişkileri konusunda çalışmalarda bulunmuş, iklim değişikliğinin Türkiye tarımına ekonomik etkisini hesaplayan Türkiye Tarım Sektör Modeli(TARSEM)’ni kurmuştur. İklim değişikliği ve tarım ilişkisi, etki, uyum ve azaltım konusunda çok sayıda makale, bildiri, kitap bölümü yayınlamış, projelerde yer almış, ulusal ve uluslar arası toplantılarda Türkiye tarımına etkileri, uyumu, azaltımı konularında çalışmalarını sunmuş, eğiticilerin eğitimi programları ve Türkiye İklim değişikliği Koordinasyon Kurulu üye kurumları kapasite geliştirme programları da dahil olmak üzere pek çok sayıda eğitim programında eğitici olarak görev almıştır. 2009’dan bu yana doktora düzeyinde “İklim Değişikliği Ekonomisi” dersini vermektedir. Halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.