Hilal ELVER

Hilal ELVER

Hilal Elver uluslararası hukuk profesörü olup halen California Üniversitesi Los Angeles Hukuk Fakültesi Resnick Gıda Hukuku ve Politikaları Merkezi’nde seçkin küresel araştırmacıdır. Yine seçkin misafir profesör olarak 2002-2012 yılları arasında görev yaptığı California Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü’nde Orfola Küresel Araştırmalar Merkezi’ndeki İklim Değişikliği, İnsan Güvenliği ve Demokrasi Projesi’nin eş direktörüdür.  2014-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapmış olan Elver, 2014 yılına kadar Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Sözleşmesi Müzakere ekibinde yer almıştır.

Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamış olan Elver, 1996 yılına kadar bu görevde bulunmuş ve bu dönemde ayrıca Çevre Bakanlığı kurucu hukuk müşavirliği ve daha sonra Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları hukuk müşavirliği ve Genel Müdürlüğü yapmıştır. 1994-1996 yılları arasında Malta’daki Akdeniz Diplomasi Akademisi’nde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Çevre Diplomasisi Kürsüsü Başkanlığı’na getirilmiş ve 1996 yılından bu yana da dünyanın birçok yerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde misafir araştırmacı ve profesör olarak çalışmıştır.

Yazarın ilk kitabı Peaceful Uses of International Rivers: The Euphrates and Tigris Basin Transnational tarafından 2002’de, ikinci kitabı Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion 2012 yılında Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanmış, Paul Wapner ile editorlüğünü yaptığı üçüncü kitabı Reimagining Climate Change ise 2016’da Routledge Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Elver halen “Upholding Right to Food and Reflections of the UN Special Rapporteur” başlıklı kitabı üzerinde çalışmaktadır.