Berrin ŞENÖZ

Berrin ŞENÖZ

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Türk sucuklarında biyojenik aminlerin araştırılması” konulu tez çalışması ile 1997 yılında tamamladı. Doktora çalışmasında ise gıda işleme tekniklerinin pestisit kalıntıları ve metabolitleri üzerine etkilerini araştırdı ve 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden mezun oldu.

1990 yılında, o zamanki adı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kastamonu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1993-2009 yılları arasında Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde katkı ve kalıntı konularında çalıştı. Bu kurumda, birçok hizmetiçi eğitim programlarına katılmış, bunların bazılarında eğitmen olarak görev yapmış ve birçok araştırma projesinde de araştırıcı ve yürütücü olarak yer almıştır. 2009 yılından itibaren Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının kurulması aşamasında kurucu Müdür olarak atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir.