Ayzin B. KÜDEN

Ayzin B. KÜDEN

Prof. Dr. Ayzin B. Küden, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi olup, aynı fakültede 1997-1999 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve 2005-2012 yılları arasında Dekanlık görevlerini yürütmüştür. Tarım, Orman ve Su Ürünleri Dekanlar Konseyi’nin 2008 yılındaki görevlendirmesi ile ZİDEK Derneğinin kurulmasında görev almış olup, halen Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında yayımlanan TYYÇ Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri Temel Alan Çalışma Grubunda Başkanlık yapmıştır. Bilimsel çalışmalarını; meyvecilikte gen kaynaklarının korunması, fizyolojik çalışmalar, sert çekirdekli meyve ıslahı, badem ve incir seleksiyonu ve yetiştiriciliği, moleküler markörlerin ıslahta kullanımı, ılıman iklim meyvelerinde dinlenme fizyolojisi ve iklim değişikliğinin meyve yetiştiriciliği üzerinde etkileri konularında yürütmüştür. Bu konulara ilişkin olarak birçok ülkede kısa ve uzun süreli ziyaretler ve eğitim çalışmaları yapmıştır. “Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği” (ISHS)’nin “Ilıman İklim Meyvelerinin Tropik ve Subtropiklerde Yetiştiriciliği” (TFTS) Çalışma Grubunun başkanlığını 1996 yılından itibaren yürütmektedir. Ayrıca, 2018 yılında ISHS’nin ülke temsilciliği (Country member) görevini almıştır.

Ulusal ve uluslararası kitaplarda editörlük ve bölüm yazarlığı, dergi hakemliği yapmış olup, bilimsel toplantılarda bilim komitelerinde görev almıştır. Bugüne kadar altı uluslararası sempozyum, iki workshop ve birçok ulusal toplantılar ile birer Uluslararası ve Ulusal Kongre organizasyonunda görev almıştır. Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN’in 200 civarında araştırma makalesi bulunmakta olup, 20 Temmuz 2021 tarihinde emekli olmuştur. Halen iki adet AB Prima projesinde Yürütücülük görevini sürdürmekte olan Prof.Dr. Ayzin B. Küden evli ve iki çocuk annesidir.