Ayşegül SELIŞIK

Ayşegül SELIŞIK

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı 

1967 yılında Eskişehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans tezi Cumhuriyet Üniversitesi'nde Gıda Teknolojisi, İngiltere'de Cranfield Üniversitesi'nde Pazarlama ve Ürün Yönetimi ve Ankara Üniversitesi'nde Tarım Ekonomisi üzerine doktora çalışması yaptı. Tarım Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra son on bir yıldır Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Gıda güvenliği ve güvenirliliği konuları, kırsal kalkınma, sosyal koruma ve dayanıklılık ve AB işleri konularında hem yerel hem de uluslararası pek çok projede yer aldı. Tarım, kırsal kalkınma, çevre, gelir yaratma, pazarlama ve değer zinciri geliştirme konularında çok disiplinli projelerin oluşturulması, uygulanması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 25 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak deneyimlerini sunmaktadır. Sürdürülebilir gıda güvenliği, tarım, kırsal kalkınma ve doğal kaynak yönetimine özel olarak odaklanarak, politika ve kapasite geliştirme, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde kaynak seferberliği konularında yönetim görevlerinde yer almıştır. Devlet üniversitelerinde gıda güvenliği, tarım politikası, tarımın yaygınlaştırılması, proje döngüsü yönetimi ve pazarlama konularında öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.