Abdullah ÖZEN

Abdullah ÖZEN

Prof. Dr. Özen Fırat Üniversitesi Veteriner Fekültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 1992 yılında aynı fakülteden almıştır. Bilim doktoru unvanını ise 1999 yılında Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden almıştır.

İnsan-hayvan ilişkisi, veteriner hekimliği tarihi ve etiği, hayvan refahı, veteriner hekimliği eğitimi, hayvan-dostu-ürünler ve bu konudaki tüketici/üretici davranışları Dr.Özen’in ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Hayvan Refahı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Özen aynı zamanda ABD’nin en büyük hayvan refahı sertifikasyon kuruluşlarından biri olan Humane Farm Animal Care’ın Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve uluslararası denetçisidir.