Ömer F. DEMİRHAN

Ömer F. DEMİRHAN

Kariyerine bankacılıkta başlayan Demirhan, farklı bankaların işletme ve tarımsal bankacılık birimlerinde uzman ve yönetici unvanlarında çalışmıştır. Görev aldığı özel bankalarda “tarım bankacılığı” işkolunun kurulmasından sorumlu olmuş, bu süreçte kırsal ve tarımsal kesimlerin finansmanına yönelik birçok ürün, iş modeli ve kampanya geliştirmiştir. 2005–2007 yılları arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Ulusal Kırsal Kalkınma Planı hazırlıklarında aktif rol olan Demirhan, çalıştığı bankaların uluslararası kuruluşlarla (AB, Dünya Bankası, EBRD, AFD, KfW vb.) gerçekleştirdiği kırsal ve tarımsal projelerde de ekip liderliği veya uygulayıcı olarak rol almıştır. Ömer Demirhan 2014-2015 yıllarında Dünya Bankası’nın Tarımsal Finansman Destek Programı (AgriFin) kapsamında farklı ülkelerde değer zinciri finansmanı eğitimleri vermiştir. 2015 yılında Frankfurt School’a katılan Demirhan, o yıldan bu yana finansal kurumlara ve kamu kuruluşlarına kırsal kalkınma, tarımsal finansman, iklim finansmanı, göçmen finansmanı üzerine politika, strateji, süreç, model, ürün danışmanlıkları ve eğitimleri sunmaya devam etmektedir.