Molly ANDERSON

Molly ANDERSON

Molly Anderson, Vermont'taki Middlebury Üniversitesi’nde William R. Kenan Jr. Gıda Araştırmaları Profesörüdür ve burada açlık ve gıda güvencesi, gıda sistemlerini düzenleme ve sürdürülebilirlik konularında eğitim vermektedir. Ayrıca Gıda Çalışmaları Programını yönetmektedir. Özellikle ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerdeki gıda hakkı ile daha sürdürülebilir gıda sistemlerine dönüşüm, gıda sisteminin esnekliği, gıda sisteminde insan hakları alanlarında çok aktörlü işbirlikleri ile ilgilenmektedir. Bir başka ilgi alanı, akademisyenlerin ve toplum temelli aktivistlerin ilgi ve kaygıları arasında köprü kurmaktır. ABD'deki ve uluslararası birçok sivil toplum ortağıyla birlikte çalışmalar yapmaktadır. Yerelden uluslararasına kadar farklı ölçeklerde gıda sistemi planlaması ve çözümlerin analizinde yer almaktadır. Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uluslararası Uzmanlar Paneli'ne (IPES-Gıda) [The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)] katılmaktadır. Kalkınma için Tarımsal Bilgi, Bilim ve Teknolojinin Uluslararası Değerlendirmesi’nde (The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science & Technology for Development - IAASTD) Koordinatör Baş Yazar olarak görev yapmıştır. 2020 yılında yayımlanan Gıda Sistemlerimizin Dönüşümü (Transformation of Our Food Systems) başlıklı izlem kitabına katkıda bulunmuştur. Oxfam America bünyesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar için özel danışman olarak çalışmıştır. Tufts Üniversitesi'nde Beslenme Bilimi ve Politikası Bölümünün Ziraat, Gıda ve Çevre Yüksek Lisans Programı Kurucu Direktörü olarak görev yapmış; ve iki yıl boyunca Tufts Çevre Enstitüsü'nü yönetmiştir.