Mimi Elizabeth LAM

Mimi Elizabeth LAM

Dr. Mimi E. Lam, Bergen Üniversitesi Bilim ve İnsan Bilimleri Araştırma Merkezi'nde Araştırmacıdır. Ayrıca British Columbia Üniversitesi Okyanuslar ve Balıkçılık Enstitüsü ve New Mexico Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde de görevlidir.

Sosyal-ekolojik sistemlerde, özellikle balıkçılıkta etkili olan karmaşık etkileşimleri ve altta yatan mekanizmaları incelemek için, genellikle katılımcı ekiplerle birlikte disiplinler ve kültürlerarası çalışan disiplinlerarası bir biliminsanıdır. Evrimsel geçmişimize dair içgörü kazanmak, günümüzün büyük toplumsal çatışmalarını çözmek ve daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek için etik karar verme sürecine katkı sunmak için insani değerleri, inançları, kimlikleri ve davranışları araştırmaktadır. Yerel topluluklar ve yerli halkın, endüstrinin, STK'ların ve hükümetlerin, farklı bakış açılarına ve bilgilere sahip yurttaş ve paydaşların yanısıra çeşitli disiplinlerden bilim adamları ile işbirliği yapmaktadır. Araştırmaları üç temaya odaklanmaktadır:

1. Balıkçılık ve deniz ürünleri değer zincirlerinde deniz değerleri ve kimlikleri.

2. Başta deniz coğrafyaları olmak üzere denizlerin sürdürülebilirliği, politikası ve yönetimi.

3. Deniz bilimi-toplum-politika bağlantısında katılımcı araştırma.

Dr. Lam hâlihazırda, Norveç Araştırma Konseyi (2020-2024) tarafından finanse edilen disiplinlerarası bir proje olan Norveç Deniz Coğrafyası Faaliyetlerini Etik Açıdan Yönetmek (Managing Ethical Norwegian Seascape Activities-MENSA) başlıklı çalışmayı yönetmektedir. Bu projede, ilgili politika geliştirme çalışmalarına yol gösterici olmak amacıyla, çeşitli deniz paydaşlarının değerlerini ve tercihlerini araştırmak ve alternatif işletme senaryolarının deniz coğrafyasına etkilerini ve risklerini modellemek için deniz coğrafyaları kullanılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen (2017-2019) Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burs projesi kapsamında Dr. Lam, Deniz Ürünleri Etiği ve Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi: Değerler ve Ekosistem Temelli İşletme Yaklaşımı (Enhancing Seafood Ethics and Sustainability: A Values and Ecosystem-based Management Approach-eSEAS) başlıklı projeyi tamamlamıştır. Bu projede, deniz ürünleri yönetiminde etik bir yaklaşım için üç çokdisiplinli ve amaca yönelik (fit-for-purpose) tartışma ve karar oluşturma aracı geliştirdi. Dr. Mimi E. Lam’ın “disiplinlerarası araştırma ve bilim-politika arayüzünde topluluk katılımı yoluyla hem doğal hem de kültürel deniz kaynaklarının korunmasında etik bir yaklaşıma öncülük ettiği için” Koruyucu Biyoloji Derneği’nin (Society for Conservation Biology) ilk Conservation Beacon Ödülü'nü (2017) aldığını özellikle vurgulamak gerekir.