Kate MILLAR

Kate MILLAR

Prof. Dr. Kate Millar, İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’nin Biyolojik Bilimler ve Veteriner Fakültelerinde (SVMS) Uygulamalı Biyoetik ve Teknoloji Değerlendirmesi Profesörü ve Uygulamalı Biyoetik Merkezi (CAB) Direktörüdür. Prof. Millar, Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin (EurSafe) Başkanıdır. Food Ethics (Springer) dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. Dr. Millar, Concordat on Openness on Animal Research UK Steering Group, UK Rare Breeds Survival Trust Uzman Danışma Paneli, One Health Avrupa Ortak Programı Etik Danışma Grubu da dâhil olmak üzere bir dizi danışma kurulunun/komitenin üyesidir. Prof. Dr. Kate Millar’ın araştırma alanı uygulamalı biyoetiktir; bu alanda özellikle tarım-gıda, veterinerlik, biyoteknoloji ve (tarımsal beslenme ve hayvanlarla ilgili araştırmalarla ilgili) araştırma etiği üzerinde çalışmaktadır. Prof. Millar’ın araştırması, etik çerçevelerin (örneğin Etik Matris) geliştirilmesi ve uygulanması ile paydaş katılımına ve kapsayıcı inovasyon yöntemlerine odaklanmıştır. Tarım-gıda ve hayvan etiği, araştırma etiği, paydaş katılım yöntemleri, sorumlu araştırma ve yenilik (RRI) ve entegre teknoloji değerlendirme yöntemleri hakkında yayınları bulunmaktadır. Kapsamlı uluslararası, Avrupa ve Birleşik Krallık araştırma deneyimine sahiptir. Dr. Millar araştırma etiği, sosyal ve etik değerlendirme ve paydaş katılımı iş paketleri tasarlamış ve uygulamış ve lisans düzeyinde biyoetik, tarım-gıda ve hayvan etiği eğitim modülleri geliştirmiştir. Ayrıca, lisansüstü ve profesyonel araştırma etiği ve dürüstlük eğitimleri geliştirme konusuna çok önem vermekte, bu alanda etkili programlar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon (UK Research and Innovation/UKRI), İrlanda Bilim Kurumu (Science Foundation Ireland/SFI), Genome Canada, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (US National Science Foundation/US NSF), Sürdürülebilir Kalkınma için İsveç Araştırma Konseyi (Swedish Research Council for Sustainable Development/FORMAS), Hollanda Araştırma Konseyi (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/Dutch NWO) gibi bir dizi uluslararası fon sağlayıcı kurum için destek inceleme paneli üyesi ve destek inceleme uzmanı olarak görev yapmaktadır.