Bart GREMMEN

Bart GREMMEN

Prof. Dr. Bart Gremmen, Wageningen Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Felsefe Grubu’nda yer almaktadır. Bu grup, özellikle bitki, hayvan ve çevre etiği konularına güçlü bir biçimde odaklanarak yaşam bilimi alanlarına etik teoriyi uygulamakla tanınmaktadır. Bitki Besleme Grubu (2004-) ve Adaptasyon Fizyolojisi Grubu (2010-) üyelikleri ile çevre bilimi; teknoloji yeniliği; stratejik iletişim gibi farklı Wageningen UR gruplarıyla yapmakta olduğu işbirlikleri Prof. Gremmen’in çok-disiplinli bir yaklaşıma sahip olduğuna işaret etmektedir.

Prof. Gremmen, Hollanda Felsefe Araştırma Okulu'nun çevre ve etik gruplarının üyesidir ve üç büyük NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü) genomik programını koordine etmiştir. 4TU (Hollanda'nın dört teknoloji üniversitesinin federasyonudur: Delft Teknoloji Üniversitesi, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, Twente Üniversitesi ve Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi) Teknoloji Etiği Merkezi'nin yönetim ekibinin bir üyesidir ve çevre etikçileri ile uygulamalı etikçilerden oluşan güçlü bir uluslararası ağ kurmuştur. Prof. Gremmen, Uluslararası Hermeneutik ve Bilim Derneği’nin (the International Society for the Hermeneutics and Science) başkanıdır. Aynı zamanda Avrupa Hayvan Bilimleri Derneği Etik çalışma grubunun da başkanıdır.