Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Tam Metinlerin Gönderilmesi

Tam Metinlerin Gönderilmesi

Değerli katılımcılar,

Bildiri özetlerinizin tam metinlerini target@target-prj.org adresine göndermenizi rica ederiz.