Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

HAZIRLAMA KURALLARI

Kongreye Türkçe ve İngilizce, sözlü ve poster bildiri kabul edilecektir.

 

Kongrede eşzamanlı çeviri yapılacaktır. (İngilizce-Türkçe)

 

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 

Bildiri özetleri 250-300 sözcük olacak biçimde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca başlık, yazar adı/adları, kurumsal aidiyet, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri bulunmalıdır. Sunuş şekli ve sözlü sunuşların kim tarafından yapılacağı belirtilmelidir.

 

Özetler 12 punto, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıklı olarak düzenlenmelidir.

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 30 Eylül 2016

Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ekim 2016

 

Poster ölçüleri 70cm genişlik x 90cm uzunlukta olmalıdır. Posterler kongre süresince asılı kalacaktır.

Bildirilerin tam metinleri Kongre Kitabında basılacaktır. Kongre Kitabı kongre sırasında katılımcılara sunulacaktır.

Katılım belgesi verilecektir.

 

Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 27 Ocak 2017

 

Bildiri Özeti Gönder