BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 

Bildiri özetleri 250-300 sözcük olacak biçimde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca başlık, yazar adı/adları, kurumsal aidiyet, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri bulunmalıdır. Sunuş şekli ve sözlü sunuşların kim tarafından yapılacağı belirtilmelidir.

 

Özetler 12 punto, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıklı olarak düzenlenmelidir.

 

Poster ölçüleri 70cm genişlik x 90cm uzunlukta olmalıdır.

 

Bildiri Özeti Gönder