BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

Özetler Times New Roman, 12 punto, minimum 200, maksimum 400 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

Bildiri başlığı, Times New Roman, 14 punto, İlk Harfler Büyük, Diğer Harfler Küçük, Ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Özet, çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını, sonuçlarını ve sonucu içermelidir.

Tüm başvuruların İngilizce bir özeti olmalıdır. Türkçe sunumlarda ayrıca Türkçe özet de bulunmalıdır. Web sitesine yüklerken özetin PDF formatında olduğundan emin olunuz.

Özet herhangi bir şekil, tablo ve kaynakça içermemelidir.

 

Yazar isimleri, kurumsal bilgi(ler), adres, telefon ve e-posta bilgileri “Bildiri Özeti Ekle” sayfasında yer alan “Yazar(lar) Hakkında Bilgi” bölümüne yazılmalıdır. Aynı zamanda bildiriyi sunan kişi olmasını da beklediğimiz sorumlu yazarın adının yanına “Sorumlu Yazar” ifadesi eklenmelidir. Özetin yer aldığı PDF içinde yazar(lar)ın kimliğini belirten bilgiler yer almamalı; yalnızca “Bildiri Başlığı” ve Türkçe ve İngilizce özet metni bulunmalıdır. 

 

Her katılımcı en çok iki sözlü bildiride sorumlu yazar olabilir. Posterlerde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru sırasında tercih edilen sunum türü (sözlü ya da poster olarak) belirtilmelidir.

Gönderilen her bir özet Bilim Kurulu'nun iki üyesi tarafından incelenecek ve ardından ilgili yazara 5 Eylül 2021'den önce sonuç bildirimi yapılacaktır.

Her sunum için yazarlardan birinin kongreye ayrı kayıt yaptırması gerekmektedir. Bilimsel Programda yalnızca uygun kayıtları olan sunumlar yer alacaktır. Tüm kayıtlar 15 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanmalı ve ödeme belgeleri Organizasyon Komitesine iletilmelidir.

E-kitap olarak yayınlanacak Kongre Kitabı’nda sadece kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri yer alacaktır. Kongre Kitabı 2021 sonundan önce yayınlanacağından; tam metinler 21 Kasım 2021 tarihine kadar teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gelen metinler dikkate alınmayacaktır. Tam metin hazırlama kuralları bildiri kabul süreci tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.

 

(Bildiri Özetinizi Web Sitesi'nin sistemine yüklerken PDF. formatına çevirdiğinizden emin olunuz)

 

Bildiri Özeti Gönder