DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Halil AGÂH - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Program Danışmanı

Ahmet AKGÜN - Toplumsal Etik Derneği

Musa BAKAN - Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) İzmir İl Müdürü

Özgür AKARSU - TOB İzmir İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdür V.

Faruk BİLDİRİCİ - Gazeteci/Yazar

Şebnem BURAN - İzmir Ticaret Odası, Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü

Necdet BUZBAŞ – Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı

Hüseyin ÇİFTÇİ - TOB İzmir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdür V.

Mahmut ESKİYÖRÜK - Tire Süt Kooperatifi Başkanı

Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN - T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Işınsu KESTELLİ - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Batur ŞEHİRLİOĞLU - Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Doç. Dr. Taylan KIYMAZ - T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı