DÜZENLEME KURULU

ORGANİZASYON KOMİTESİ
BAŞKAN
Prof.Dr.Cemal TALUĞ
SEKRETER
Ayşe KURTOĞLU
ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ
Prof.Dr.Neyyire Yasemin YALIM
Rahime Petek ATAMAN
Prof.Dr.Serap ŞAHİNOĞLU