BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Halil AGÂH (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu, Yönetici Müdürü)

Ahmet AKGÜN (Toplumsal Etik Derneği)

Prof. Dr. Uygun AKSOY (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Berna ALPAGUT (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mehmet Haluk ANIL (Bristol Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Öğr. Gör. Dr. Kumru ARAPGİRLİOĞLU (Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kent Tasarımı Bölümü)

Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ (Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR (Orman Yüksek Mühendisi-Araştırmacı-Yazar)

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr.Ferruh DİNÇER (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Atilla ERİŞ (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Ercüment GENÇ (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Bart GREMMEN (Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu)

Prof. Dr. Koray HAKTANIR (TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER (European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe))

Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı)

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa KOÇ (Ryerson Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Toronto)

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Türkiye Felsefe Kurumu)

Prof. Dr. Taner KUMUK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Behiç MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ (Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Enstitüsü)

Dr. Şennur ÖZKAYA (Tarım ve Gıda Etiği Derneği)

Doç. Dr. Mustafa PALA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA))

Dr. Hüseyin SUNGUR (Yumurta Üreticileri Merkez Birliği)

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Batur ŞEHİRLİOĞLU (Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)

Prof. Dr. Erol ŞENGÖR (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Geoff TANSEY (Food Ethics Council, Londra)

Prof. Dr. Ali Rıza TEKİN (Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü)

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER (Veteriner Hekimler Derneği)

Öğr. Gör.İrem UZUNSOY (Bülent Ecevit Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü)